IFK Osby har som ett led i ambitionen att skapa en solid plattform för föreningens fortsatta utveckling, anställt Ulf Persson som kansliansvarig.

Ulf är 61 år, bosatt i Osby och är sedan flera år tillbaka engagerad i föreningens ungdomsverksamhet som lagledare och tränare. Han har mångårig erfarenhet från flera ledande befattningar inom näringslivet och lämnar sitt nuvarande uppdrag som affärsområdeschef på DSV Road AB i Osby under sensommaren för att axla sin nya roll i föreningen.

Ulfs engagemang är på halvtidsbasis och får som kansliansvarig det övergripande operativa ansvaret för föreningens anläggningar, kansli/administration och personal- och arbetsledaransvaret för anställda medarbetare. Därutöver bl.a. föreningens dagliga representant i kontakter med medlemmar, Osby kommun, andra föreningar, förbund, sponsorer och samarbetspartners.

Vi är övertygade om att med Ulf vid kanslirodret kommer föreningens slagkraft att vässas ytterligare och att vi därmed är bättre rustade för att möta framtidens möjligheter.

Lycka till Ulf, i din nya utmaning!

Kent Granath
ordförande