MARKNADSGRUPP

Marknadsgruppen arbetar med vårt sponsornätverk samt vår interna och externa kommunikation. Både vad gäller finansiering och med att ständigt förstärka värdet av att vara en del i föreningens drift och utveckling. Vill ni komma i kontakt med någon av oss, så finns marknadsgruppen samlad här under.

  • Thomas Johansson
  • Staffan Bornander