IFK Osby prisas av Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen 1826 för sitt nyskapande arbete på integrationsområdet. Priset på 10 000 kr delades ut på en stor galakväll i Lund på torsdagen.

Närmare 400 gäster hade samlats på Sparbanken Skåne Arena på torsdagskvällen för att hylla det ideella ledarskapet inom barn- och ungdomsidrotten i Skåne. Totalt fick 200 ledare ta emot stipendier och utöver detta delades även specialpriser ut för att uppmärksamma framgångsrikt integrationsarbete.

IFK Osby får priset ”Årets förnyare” för sitt arbete med nyanlända ungdomar i satsningen Världslaget. Motiveringen lyder:

”En förening som på ett framgångsrikt sätt integrerat nyanlända/asylsökande i föreningsverksamheten både som ledare och aktiva fotbollsspelare. Man jobbar idag med en verksamhet man valt att kalla Världslaget som startade som ett projekt men nu är ordinarie verksamhet. Världslaget riktar sig till ungdomar i åldrarna 13-20 år som saknar träning i organiserade former och i den verksamheten ingår flera nyanlända idag.”