Priskommitténs motivering: ”Fotbollsplanen kan vara en utmärkt mötesplats för ungdomar med olika bakgrund. En arena att lära sig språket, träffa vänner och bygga ett sammanhang. Men för att integrera människor på allvar räcker det inte att idrotta tillsammans. Det krävs ett helhetsgrepp där olika insatser kombineras, där utbildning, fritidssysselsättning och möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden samspelar med varandra.

Bronshanden 2017 går till en person som personifierar dessa insikter. Till en ledare som byggt ett fungerande fotbollslag, men samtidigt orkat lyfta blicken långt bortom sidlinjen. Till en eldsjäl som kämpar för att varje individ ska utvecklas och få en väg in i samhället – och som inte tvekar att öppna sin egen dörr när behovet är som störst.”