Vår Vision

IFK Osby ska vara en komplett och attraktiv förening för barn och ungdomar. Här är alla välkomna och erbjuds gemenskap och utveck- ling enligt varje individs möjligheter och mål. Alla ledare, tränare, föräldrar och spelare skall känna tillhörighet, lojalitet och framtids- tro för sitt medlemskap i föreningen.
Se mer om vår vision:
http://issuu.com/competencereklambyra/docs/ifk_visionsfolder_issue