IFK Osby, Team 1919

Av en mycket bred sponsorverksamhet så särskiljer sig ett antal sponsorer från

övriga. Det är de företag som valt att jobba närmare föreningen och på så sätt

vara en del i framtida framgångar. Detta är då ett prioriterat team, som genom

sina insatser ingår i en nätverkssatsning. Vi inom IFK Osby vill på detta sätt

premiera er närvaro i föreningen med ambitionen att detta även ska gynna

deltagandet i respektive företags verksamhet…..

http://issuu.com/competencereklambyra/docs/sponsorfolder_issue