Mikael Pålbrink

Marknad

Ett stort ansvar

Precis som alla andra föreningar, är vi helt beroende av ett gott samarbete med lokala och regionala företagare. Men också med kommunen i allmänhet och fritidsförvaltningen i synnerhet.Därför jobbar vi kontinuerligt med att vara en naturlig del i deras verksamhet.Vi är en mycket stor och viktig del av samhället. Det finns ett enormt ansvar i vår verksamhet.Ett ansvar som vi vill förvalta och utveckla. Men för att klara detta, behöver vi årligen ett starkt stöd.Ett sådant ansvar kräver stora resurser. Vi inom IFK Osby har därför bildat en marknadsgrupp som förvaltar de värden vi representerar och omsätter dem i likvida medel till att driva föreningen.

<a href=”http://clk.tradedoubler.com/click?p=23365&a=2176386&g=20751698&EPI=11271&url=https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/2986-ifk-osby” target=”_blank”><img src=”http://impse.tradedoubler.com/imp?type(img)g(20751628)a(2176386)” border=0></a>